SUMMER CITY FEST PLZEŇ

Produkční zajištění stánku Bacardi a hostesek promující vynikající kořeněný Bacardi Oakheart.
Datum: 15.6. 2013