Konference OMEP

Děkujeme organizaci OMEP, která se zabývá předškolním vzděláváním dětí, že nám vložila důvěru a mohli jsme být u toho. Před 70 lety byla tato mezinárodní organizace založena v Praze v Karolinu, a proto letošní rok proběhlo Světové Shromáždění a Konference právě v Praze. Rubio se na přípravách podílelo 8 měsíců a byla to pro nás ohromná zkušenost a mimořádný zážitek. Konference se zúčastnilo 650 lidí ze 67 zemí, přednášelo 450 prezentujících, tlumočilo se do 3 jazyků, 500 lidí navštívilo 24 mateřských školek po celé Praze, 300 lidí navštívilo Černé Divadlo, 300 lidí jsme zabavili na Garden Party v Chateau Havel. Slavnostní zahájení proběhlo v Karolinu.